Vizyon / Misyon

VİZYON 

Paydaşı olduğu toplumun temel değerlerini referans almak kaydı suretiyle, üyelerinin; ahlaki, bilimsel, akademik, sosyolojik, dini ve milli değerleri yönünden tam donanımlı olarak geliştirme / yetiştirme gayesiyle, ülkenin kalkınmasında, toplumsal barış ve huzur içerisinde, geleceğin teminine dönük çalışmalar yaparak, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, gerekse özel sektörde, ihtiyaç duyulan insan kaynağının en etkili şekilde temininde ve yetiştirilmesinde refarans bir sivil toplum (STK) kuruluşu olmak

MİSYON 

Ülkemizin gelişmesine, büyümesine ve bir cihan devleti olma noktasındaki gayretine, katkı sağlayacak, toplumsal fayda üretecek projeler geliştirmek, üretmek ve hayata geçirmek.