Politikalarımız

• İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın ilkesiyle, yönetime, STK yönüyle ortak olacak, yeni bir geleceğin inşası için çalışmak

• Milli ve manevi değerlerimizi; insanlığın ortak değerleri ile sentez yapmak

• Mutlak eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde geleceğe dönük yeni paydaşlar oluşturmak

• Her şeyi devletten bekleyen toplum kültürünü değiştirip, sivil gücü etkin biçimde kullanan sivil toplum kuruluşu ihtiyacını karşılamak

• Türkiye’nin meseleleri için, imkanlar ölçütünde çözüm önerisi üreten, akıl yürüten, insanları bir çatı altında toplamak

• Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli insan gücüne genç, yenilikçi, stratejik düşünen bireyleri kazandırmak

• Tarih bilincinin ile geçmişin tecrübesi ile birleştirip geleceğin ülkesi Türkiye hedefine ulaşmak için projeler üretmek

• Sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalara katkı yapmak

• Ülkemizin ihtiyacı olan uzlaşma, sevgi ve hoşgörü ortamına katkıda bulunacak adımlar atmak

• İnsan onurunu ve haysiyetini beşeri tüm unsurların üzerinde tutarak, toplumun gelişmesine katkı sağlamak